Valberedning i Knowit AB

Report this content

Knowits Valberedning inför årsstämman 2022 utsedd.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

 

Den nya Valberedningen utgörs av: 

 

  • Malin Björkmo utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Karin Dennford utsedd av JCE Group AB
  • Teresa Enander av Formica Capital I AB
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande

 

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 25% av bolagets ägande.

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@knowit.se

 

 

 

 

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl 09.00 den 29 oktober 2021.

 

För mer information, kontakta

Jon Risfelt, Styrelseordförande Knowit AB, +46 73 434 3332 eller jon@risfelt.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.
Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar