20 nydanande forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

Report this content

Nya behandlingar mot aggressiva hjärntumörer och MS, utveckling av solceller och alternativa bränslen är några exempel på vad de 20 projekt som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse syftar till.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 20 framstående grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Stiftelsen har under fler år jobbat för att andelen kvinnliga huvudsökande ska öka, därför är det glädjande att se att 30 procent av de beviljade projekten som gått igenom den internationella granskningsprocessen i år leds av kvinnor. Det är en trend vi hoppas fortsätter. Stiftelsen har en tydlig målsättning att minst 40 procent av projekten ska ledas av kvinnor innan 2022, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Några andra exempel på vad projekten syftar till är; mer kunskap om växters kommunikation, målsökande läkemedel, ny kunskap om universum och mörk materia samt utveckling av ett vaccin mot ledgångsreumatism.

2019 års projektanslag:

(Mer information om projekten finns på respektive universitets hemsida)

Medicin:

Projekt: ”An ultra-fast system for mechanical pain signaling”
Beviljat anslag: 34 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Håkan Olausson, Linköpings universitet

Projekt: ”Changing the view on autoimmune disease based on positional cloning of the Ncf1 gene”
Beviljat anslag: 36 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet

Projekt: ”Breaking barriers to efficient immunotherapy of brain tumours”
Beviljat anslag: 31 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Anna Dimberg, Uppsala universitet

Projekt: ”Epigenomic states underlying aggressive inflammation and brain tissue loss in Multiple Sclerosis”
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Maja Jagodic, Karolinska Institutet

Projekt: ”Insights on the role of oligodendroglia in the origin and progression of multiple sclerosis”
Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Gonçalo Castelo Branco, Karolinska Institutet

Projekt: ”Mitochondrial Methyltransferases - From discovery to disease”
Beviljat anslag: 36 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Anna Wredenberg, Karolinska Institutet

Naturvetenskap:

Projekt: ”Photofunctional Iron Complexes”
Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kenneth Wärnmark, Lunds universitet

Projekt ”The obligate respiratory supercomplex - augmented biological energy conversion”
Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Martin Högbom, Stockholms universitet

Projekt: ”Function of small RNAs as intra and inter-organismal communication signal”
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Claudia Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt: ”Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis”
Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sascha Ott, Uppsala universitet

Projekt: ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids”
Beviljat anslag: 33 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anja-Verena Mudring, Stockholms universitet

Projekt: ”Molecular evolution and design of G protein-coupled receptors with tailored ligand specificity”
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Jens Carlsson, Uppsala universitet

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: ”Dynamic Quantum Matter”
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet

Projekt: ”Active Matter Goes Smart”
Beviljat anslag: 37 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Giovanni Volpe, Göteborgs universitet

Projekt: ”Light Dark Matter”
Beviljat anslag: 26 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Torsten Åkesson, Lunds universitet

Projekt: ”Multidisciplinary Design of Lead-Free Double Perovskite Alloys for Future Optoelectronics”
Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Feng Gao, Linköpings universitet

Projekt: ”Towards CO2 neutral energy conversion using advanced laser diagnostics and modelling – COCALD”
Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: professor Marcus Aldén Lunds universitet

Projekt: ”Gravity Meets Light”
Beviljat anslag: 33 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Stephan Rosswog, Stockholms universitet

Projekt: ”Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems”
Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Yi Wang, Uppsala universitet

Projekt: ”Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature”
Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Eva Olsson, Chalmers tekniska högskola

Kontaktpersoner

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan grundandet har 30 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org

Taggar:

Prenumerera