Drygt 700 miljoner kronor till forskning från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

25 forskningsprojekt som har potential att leda till nya vetenskapliga genombrott beviljas drygt 700 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i årets ansökningsomgång.

– Det är mycket glädjande att få bevilja anslag till så många projekt som har bedömts ligga i den internationella forskningsfronten. Att spännvidden på ämnena dessutom sträcker sig från jordens uppkomst till nanomaterial visar att svensk forskning fortfarande håller hög kvalitet på bred front, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Genom programmet ger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Sveriges främsta forskare resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem.

I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

– Starka grundforskningsmiljöer är fundamentet för framgångsrik tillämpad forskning. Det är ett gott betyg att de internationella bedömargrupperna som utvärderat ansökningarna funnit att så många håller hög klass. För att nå banbrytande rön behövs en långsiktig trygghet som också tillåter misslyckanden, vi hoppas att denna anslagsform medger detta säger Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Anslagen delas ut inom tre huvudområden: teknik/fysik/matematik, övrig naturvetenskap samt medicin.

Projektanslag 2012 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Mer information om projekten finns på respektive lärosätes hemsida

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: Stochastics for big data and big systems
Beviljat anslag: 50 324 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Holger Rootzen, Chalmers tekniska högskola

Projekt: Plasmonic antennas shine light on the nanoworld
Beviljat anslag: 37 131 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola

Projekt: Dynamics of the solar chromosphere
Beviljat anslag: 26 361 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Göran Scharmer, Kungl. Vetenskapsakademien

Projekt: Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods
Beviljat anslag: 17 647 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning
Huvudsökande: Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet

Projekt: Spin dynamics and magnonics
Beviljat anslag: 37 427 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Olle Eriksson, Uppsala universitet

Projekt: Characterization of the earth-sized exoplanets
Beviljat belopp: 23 052 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Nikolai Piskunov, Uppsala universitet

Projekt: Ionic liquids, lubricants Enabling Advanced Performance
Beviljat anslag: 32 059 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Sergei Glavatskih, Kung. Tekniska högskolan

Projekt: Designed Nanoparticles by Pulsed Plasma
Beviljat anslag: 15 336 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning

Huvudsökande: Professor Ulf Helmersson, Linköpings universitet

Projekt: Studies on transient sprays
Beviljat anslag: 27 034 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Mark Linne, Chalmers Tekniska högskola

Övrig naturvetenskap:

Projekt: Early Planetary Evolution
Beviljat anslag: 13 032 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Dr. Martin Whitehouse, Naturhistoriska Riksmuseet

Projekt: Animal Functional Genomics 
Beviljat anslag: 30 997 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Leif Andersson, Uppsala universitet

Projekt: ShapeSystems - Systems Biology of Plant Cell Shape
Beviljat anslag: 31 277 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Docent Marcus Grebe, Umeå universitet

Projekt: 3D Electron Microscopy for Nanostructure Research
Beviljat anslag: 33 364 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Xiaodong Zou, Stockholms Universitet

Projekt: Epigenetic regulation of cell fate in plants
Beviljat anslag: 28 814 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Dr. Lars Hennig, Sveriges Lantbruksuniversitet

Projekt: Insect life cycle genomics and adaptation in the wild
Beviljat anslag: 30 207 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Sören Nylin, Stockholms Universitet

Medicin:

Projekt: Spatial transcriptomics of the brain
Beviljat anslag: 16 682 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning
Huvudsökande: Professor Joakim Lundeberg, Kungliga Tekniska högskolan

Projekt: Novel molecular cancer drug targets and biomarkers
Beviljat anslag: 36 594 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Marene Landström, Umeå universitet

Projekt: Temporal Competence Changes in Neural Progenitor Cells
Beviljat anslag: 46 961 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Stefan Thor, Linköpings universitet

Projekt: Novel cancer targets within nucleotide metabolism
Beviljat anslag: 14 220 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning
Huvudsökande: Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet

Projekt: ALS as a Model System for Studying Degenerative Brain Diseases
Beviljat anslag: 35 821 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Peter Andersen, Umeå universitet

Projekt: The gut metagenome as a novel target to treat childhood obesity 
Beviljat anslag: 30 806 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: Professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet

Projekt: Prevention of beta-cell failure in Type 2 diabetes  
Beviljat anslag: 11 792 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning
Huvudsökande: Professor Helena Edlund, Umeå universitet

Projekt: The next generation cell handling in medical diagnostics
Beviljat anslag 33 538 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Thomas Laurell, Lunds universitet

Projekt: The Human Microbiome Atlas in Health and Disease
Beviljat anslag: 22 340 000 kronor för ett femårigt projekt

Huvudsökande: Professor Björn Andersson, Karolinska Institutet

Projekt: Comprehensive analysis of the kidney glomerulus and its diseases
Beviljat anslag: 16 715 000 kronor för ett treårigt projekt

Huvudsökande: Professor Karl Tryggvason, Karolinska institutet

                   

Kontaktperson:

Göran Sandberg, verkställande ledamot
Telefon: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se
www.wallenberg.com/kaw/

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och har de senaste fem åren delat ut 4,8 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare.

Om oss

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar