Jubileumssymposium: Har demokratiseringen av världen avstannat?

För några år sedan gick en demokratiseringsvåg över arabvärlden, idag är situationen allt annat än demokratisk i flera av länderna. I väst får växande populism konsekvenser för tilltron för demokratin som system. Är demokratin i kris, eller finns det en väg framåt? Vid ett jubileumssymposium i Uppsala den 21 september diskuteras den senaste forskningen på området.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år i år och uppmärksammar detta med sex symposier med olika teman runt om i landet. Symposiet i Uppsala är det enda med humanistiskt/samhällsvetenskaplig inriktning och bland deltagarna finns bland andra den ledande demokratiforskaren Donatella della Porta, från Scuola Normale Superiore, Italien.

Forskning har under senare år klarlagt viktiga samband mellan demokratisering och global utveckling, men också visat mindre ljusa sidor av demokrati. I Mellanöstern finns stora utmaningar, flera länder i Afrika kämpar med demokratisering och i väst växer antidemokratiska rörelser. Symposiet kommer att presentera och diskutera den senaste forskningen inom området. Betydelsen av långsiktig grundläggande freds- och konfliktforskning lyfts fram.

– Det finns mycket att lära genom att samla stora mängder data och se samband. Under symposiet kommer vi bland annat att diskutera demokratiseringens ljusa och mörka sidor, utmaningar för civilsamhällen efter övergång till demokrati och vad forskningen kan betyda för den fortsatta utvecklingen i världen, säger Håvard Hegre, Dag Hammarskjöldsprofessor vid Uppsala universitet.

I Uppsala finns sedan flera år den så kallade Konfliktdatabasen som fått stor användning runt om i världen, och i Göteborg visar världens största databas V-dem att det skett en viss tillbakagång av demokratin i världen de senaste 10-15 åren. Men världen är betydligt mer demokratisk idag än under kalla kriget.

Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer tillsammans med verkställande ledamot Göran Sandberg, att delta i symposiet.

– I Sverige och västvärlden har vi länge tagit demokratin för given. Men förändringarna i vår omvärld visar att den i flera demokratiska länder delvis är under press. Mot ljuset av detta är det särskilt angeläget med grundläggande forskning inom området, säger Peter Wallenberg Jr.

Stiftelsen har under sina 100 år sammanlagt anslagit 24 miljarder kronor till svensk forskning av dessa har totalt 2,9 miljarder kronor gått till Uppsala universitet varav 1,5 miljarder de senaste 10 åren.

Sedan år 2009 har Uppsala universitet också beviljats 11 Wallenberg Scholars, 25 Wallenberg Academy Fellows, 1 Clinical Scholar samt 16 projektanslag.

– Stiftelsen har gjort stora insatser för svensk forskning genom åren, vi är mycket tacksamma för det stöd som Uppsala universitet fått till alla vetenskapsområden. Det är stora och långsiktiga satsningar som ger stabilitet och verkligen bidrar till att utveckla forskningsområden, säger rektor Eva Åkesson.

Journalister är välkomna att delta och intervjua forskare samt Peter Wallenberg Jr och Göran Sandberg vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Symposiet vänder sig i första hand till forskare och studenter, men alla intresserade är välkomna i mån av plats.

Läs mer om programmet

För mer information, kontakta:

Kerstin Sahlin, professor och ordförande i organisationskommittén
Tel: 070-425 07 98
kerstin.sahlin@fek.uu.se

Anneli Waara, pressansvarig, Uppsala universitet
Tel: 070-425 07 18
anneli.waar@uadm.uu.se

För intervjuförfrågningar till Stiftelsens ordförande Peter Wallenberg Jr och verkställande ledamot Göran Sandberg:

Carina Dahlberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Tel: 070-273 68 50

carina.dahlberg@wfab.se

Prenumerera

Media

Media