Peter Wallenberg Jr ny hedersledamot av Vetenskapsakademien

Report this content

Peter Wallenberg Jr har valts in som hedersledamot i Vetenskapsakademien. Akademien konstaterar att han under lång tid varit en centralfigur i Wallenbergstiftelsernas så viktiga stöd till svensk forskning och utbildning.

Peter Wallenberg Jr har sedan 2005 verkat som vice ordförande och sedan 2015 som ordförande i den största av Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Där har han bland annat betonat vikten av excellens och forskarens frihet att själv bestämma sin forskningsinriktning. Han var med och etablerade programmet Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows, fria forskningsresurser till landets mest framstående forskare. Flera satsningar har också riktat sig till yngre forskare och för att öka unga människors intresse för vetenskap.

Han har dessutom varit pådrivande för att initiera de största forskningssatsningarna i Sverige genom tiderna. Det handlar om datadriven life science (DDLS), autonoma system och mjukvaruutveckling (WASP) och hållbar materialvetenskap (WISE). Genom ett mycket snabbt agerande i ett tidigt skede av coronapandemin kunde KAW under Peter Wallenberg Jr:s ledning även frigöra stöd för forskning och utveckling av testning knutet till covid-19.

– Det finns få personer i Sverige som gjort en sådan signifikant insats under de senaste tio åren för att stödja landets utveckling som forskningsnation som Peter Wallenberg Jr. Hans mycket starka engagemang för svensk grundforskning lyser igenom i allt han gör, säger Hans Ellegren, ständig sekreterare vid Vetenskapsakademien.

Peter Wallenberg Jr är både stolt och hedrad över att ha valts in som hedersledamot.

– Det är en stor ära att bli hedersledamot av Vetenskapsakademien. Akademien har en viktig uppgift att fylla både inom vetenskapssamhället och i samhället i stort. Den har under fyra århundraden verkat för vetenskapens bästa och för att sprida kunskap inom aktuell forskning, konstaterar han.

Kungl. Vetenskapskademien har funnits sedan 1739 och har cirka 460 svenska och 175 utländska ledamöter. Dessutom har man sedan 1810 valt in hedersledamöter från det svenska kungahuset. För tillfället är Kronprinsessan Victoria hedersledamot. Kretsen av hedersledamöter utvidgas nu när även Peter Wallenberg Jr tar plats i Akademien, något som möjliggjorts av en revision av stadgarna som skedde 2019.

Prenumerera

Media

Media