Pressmeddelande

 

Vid en ceremoni den 18 augusti 2011 i samband med öppnandet av det trettionionde nordiska juristmötet i Stockholm mottog Professor Thomas Wilhelmsson, Helsingfors, ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand "Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser".

Priset, som instiftades 1980, delas nu för elfte gången ut i samband med de nordiska juristmötena, vilka inleddes 1872 och avhålles vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Prissumman är innevarande år 1.000.000 kronor.

Priset utdelades första gången 1981. Enligt stadgarna för priset skall detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap. Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser pristagare på grundval av förslag från juristmötesstyrelserna i samtliga nordiska länder.

Stockholm den 18 augusti 2011

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar