Professor Göran Sandberg blir ny verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har till ny verkställande ledamot (VL) utsett professor Göran Sandberg.

Göran Sandberg kommer att tillträda som VL under 2010 och efterträder då professor Erna Möller som sedan tidigare aviserat att hon vill träda tillbaka under våren 2010 då hon fyller 70 år.

Göran Sandberg, idag rektor vid Umeå universitet och professor i växtfysiologi har tidigare bland annat varit chef för Umeå Plant Science Center, en av världens ledande miljöer för molekylär växtforskning. Erna Möller, professor i klinisk immunologi har varit Stiftelsens verkställande ledamot sedan hösten 2001.

Läs mer om Göran Sandberg, hans forskning och CV:
http://www.ledning.umu.se/rektor/index.html


Prenumerera

Dokument & länkar