Kockums utökar samarbetet med amerikanska Northrop Grumman

Kockums utökar samarbetet med amerikanska Northrop Grumman Nu gäller det ledningssystem för nätverksbaserat insatsförsvar Kockums utökar sitt samarbete med den stora amerikanske försvarsindustrikoncernen Northrop Grumman genom att teckna ett samarbetsavtal som omfattar ledningssystem för det nätverkbaserade försvaret. Sedan tidigare har Kockums ett samarbete med Northrop Grumman kring smygkoncept för marina ytfartyg. Kockums är med i det team som Northrop Grumman Ship Systems (NGSS) bildat för att offererar smygfartyg i den upphandling som pågår i USA. I det nya nätverksbaserade insatsförsvaret måste det till en ny typ av ledningssystem där alla kan få information och där alla också kan kommunicera med varandra. I Sverige går ett sådant aktuellt projekt under benämningen LedsysT och Kockums är med i detta. Det är ett utvecklingsprojekt som ska leda fram till ett försvarsgemensamt informations- och ledningssystem. Beteckningen står för Ledningssystem Teknisk del. USA och Northrop Grumman ligger långt framme i denna utveckling för det amerikanska försvaret. Tanken är att Kockums ska få del av kunskap och erfarenhet och vara med i vidareutvecklingen. Det avtal som skrivits är av typen MoU, Memorandum of Understanding och i det anges de aktuella teknologiområdena och viljeinriktningen. Förhandlingarna fortsätter nu om hur avtalet ska utformas mera i detalj. Inom Northrop Grumman är det affärsenheten Northrop Grumman Electronic Systems som har kunskapen inom detta område. - Genom avtalet fördjupas vårt samarbete med Northrop Grumman och det känns mycket positivt. Nu handlar det om samprojekt både vad gäller det totala stealth-konceptet och om lösningar och teknisk utveckling för ledningssystem i det nya nätverksbaserade försvaret, säger Kockums VD Martin Hagbyhn i en kommentar. För mer information, kontakta Kockums informationschef Kjell Göthe, mobilt 0734 - 34 28 88. Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg med all produktion i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Dokument & länkar