Kronprinsessan Victoria döpte idag HMS Härnösand

Kronprinsessan Victoria döpte idag vid 16-tiden det tredje smygfartyget i Visbyserien vid en högtidlig ceremoni hos Kockums i Karlskrona. Marinens musikkår spelade, flaggvakt och honnörsstyrka fanns på plats och förutom 175 gäster från ett tiotal länder var förstås även många av Kockums egna medarbetare med. Det var nybygge 456 som döptes och Kronprinsessan Victoria uttalade: ”Med Konungens gillande skall Ditt namn vara Härnösand. Må lycka och välgång följa Dig på haven och må Du bli en stark länk i vårt försvar.” Kockums marknadsavdelning hade under dagen arrangerat ett seminarium för särskilt inbjudna gäster kring smygkonceptet, Swedish High Tech in Littoral Warfare. HMS Helsingborg, det andra fartyget i Visby-serien, gick till sjöss med VIP-gäster. En särskild tur arrangerades för kronprinsessan enligt hennes eget önskemål. HMS Härnösand är liksom övriga fartyg i serien byggd i kolfiber och har det totala stealth-konceptet. Begreppet stealth/smygteknik omfattar allt som minimerar signaturer och signaler i syfte att försvåra och förhindra upptäckt och identifiering. Fartygen i serien är mycket svåra att upptäcka på radar eller med annan modern sofistikerad teknik. Kockums ska bygga totalt fem fartyg i Visby-serien åt svenska marinen. Konceptet är mycket uppmärksammat världen över. För ytterligare information, kontakta Kockums informationsavdelning, Kjell Göthe mobil 0734 – 34 28 88 eller Katarina Ketzénius mobil 0734 – 34 24 68. För bilder kontakta fotograf Peter Nilsson mobil 0734 – 34 34 28 25. Bilder hämtas på hemsidan www.kockums.se

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Media

Media

Dokument & länkar