Order värd drygt en miljard kronor till Kockums AB

Uppgradering av fem fartyg i Landsortsklassen

Kockums har fått en order från Försvarets materielverk, FMV, på att genomföra halvtidsmodernisering och generalöversyn av fem minjaktfartyg i Landsortsklassen. Dessutom ska fartygen på uppdrag av Marinen anpassas för internationella uppdrag. Den totala ordersumman är värd drygt en miljard kronor. Arbetet påbörjas genast i konstruktionsfasen och första fartyget tas in på varvet i mars månad 2005. Arbetena kommer därefter att pågå till år 2009. Kockums är huvudleverantör och svarar bl a för upphandling av ledningssystem och sonarsystem. Landsortsklassen är byggd i glasfiberarmerad plast i början av 1980-talet hos Kockums i Karlskrona. De har spelat en viktig roll i marinens organisation och kommer att göra detta också framöver. Efter uppgradering kommer de att uppfylla alla de krav som ställs på morgondagens minjaktfartyg i den internationella insatsorganisation som Försvarsmakten nu satsar på. – Det är förstås glädjande att vi fått den här stora och betydelsefulla ordern på uppgradering av Landsortsserien. Det vittnar om att kunden har förtroende för oss. I och med dagens order har vi på kort tid tagit hem två viktiga order, dels Landsort, dels också sex skrov till fartyg åt danska marinen. Detta visar att Kockums har kunnande och konkurrenskraft, kommenterar VD Martin Hagbyhn. - - - - - - - - - - - - - - - För mer information, kontakta Kockums informationsavdelning, Kjell Göthe 0455 – 68 38 88 eller mobilt 0734 – 34 28 88. Kockums står för marin högteknologi i världsklass – på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Kockums ingår i tyska HDW-gruppen.

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Media

Media

Dokument & länkar