Tillbud med Collinsubåt

Tillbud med Collinsubåt Säkerhetssystemet fungerade - ingen fara för besättningen - Det har varit ett tillbud med HMAS Dechaineux, en av ubåtarna i Collinsserien för Australien, i samband med en dykning. På något sätt har en slang brustit vatten läckt in. Säkerhetssystemet fungerade dock genast och det var ingen fara för besättningen utan ubåten gick snabbt upp till ytan. Vid den här typen av händelser är det normalt att införa begränsningar i användandet av övriga ubåtar i serien till dess en noggrann undersökning om vad som hänt genomförts. Det är australiska marinen som nu närmare undersöker vad som hänt och Kockums följer noga detta. Det säger chefen för Kockums Ubåtsdivision i Malmö, Gunnar Öhlund. Det är Kockums som konstruerat ubåtarna i Collinsserien, sex oceangående och mycket högteknologiska produkter. I samband med att media rapporterat om händelsen har det också skrivits om andra fel på Collinsubåtarna. En ubåt är en mycket högteknologisk produkt som dessutom byggs i små serier. Den första i serien är nästan alltid också prototyp. När ubåten sjösätts genomförs därför ofta under ett helt år olika typer av prov, också under svåra förhållanden. Då görs en rad justeringar för att ubåten ska fungera perfekt som det är tänkt. - Det finns då alltid fel att åtgärda och det är en del av den rutin som följs, säger Gunnar Öhlund. Ubåtarna i Collinsserien anses som några av världen bästa konventionella ubåtar. De är tysta och effektiva. Bland annat har de deltagit vid en övning tillsammans med amerikanska marinen utanför Hawaii och fick då mycket beröm av amerikanska experter.. För ytterligare information, kontakta informationschef Kjell Göthe 0734 - 34 28 88. Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg med all produktion i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Dokument & länkar