Viking-projektet går in i nästa fas Kockums order värd ca 130 miljoner

Viking-projektet går in i nästa fas Kockums order värd ca 130 miljoner Kockums har undertecknat ett kontrakt med FMV, Försvarets materielverk, om nästa fas av Viking-projektet, som sträcker sig till och med år 2004. Kockums har samtidigt tecknat ett avtal med underleverantören Odense Staalskibsvaerft A/S om arbete som gäller produktionsförberedelser. Det är i nuläget ett bilateralt projekt mellan Sverige och Danmark som syftar till att ta fram underlag till nästa ubåtsgeneration. Ordervärdet är totalt 129 miljoner kronor och för Kockums del 107 miljoner kronor. Kockums AB i Sverige och Odense Staalskibsvaerft A/S i Danmark har tidigare undertecknat ett industriavtal. Kunderna, som är svenska FMV och dess motsvarighet i Danmark, SMK, har på motsvarande sätt fastställt ett länderavtal. Den fas som nu är aktuell är projekteringsfas del 2, som kommer att pågå till och med år 2004. Kockums AB blir huvudleverantör. Det handlar om att ta fram underlag för en ubåtsbeställning som i dagsläget omfattar sex ubåtar, två för Sverige och fyra för Danmark. Genom samverkan kan kostnaderna pressas samtidigt som effektiviteten ökar. I Viking-projektet tas ett tekniksprång. Ubåtens klassiska egenskaper, som dolt uppträdande under lång tid, vidareutvecklas samtidigt som kommunikations- och spaningsfunktionen förbättras avsevärt. Framtida säkerhetsförmågor måste vara anpassade till det nya nätverksbaserade försvaret. Denna förmåga finns i Viking-projektet. - Nästa fas i Viking-projektet ger goda förutsättningar för att vidareutveckla vår spjutspetsteknologi så att vi kan fortsätta ligga på en tätposition i världen inom konventionell ubåtsteknik. Man ska också komma ihåg att ett sådant här projekt har stor betydelse för teknikspridningen i samhället, säger Kockums VD Martin Hagbyhn. - - - - - - - - - - - - - - För ytterligare information, kontakta Kockums infochef Kjell Göthe, telefon 0734 - 34 28 88. - - - - - - - - - - - - - - Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhålle ubåtar och örlogsmarina system med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsröjningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg med all produktion i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Kockums står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina ytfartyg med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg, med all produktion, i Karlskrona. Kockums har 1200 anställda i Sverige och ingår i tyska HDW-gruppen.

Dokument & länkar