Äldres läkemedelsbehandling - kommunernas ansvar?

Koll på läkemedel tar initiativ till en diskussion om vilket ansvar kommunerna har för äldres läkemedelsbehandling; det finns stora, oacceptabla skillnader i vårdkvalitet mellan kommunerna, räcker de ekonomiska incitament som nu finns och vad krävs för att gå från ord till handling?

SEMINARIUM I ALMEDALEN TISDAG DEN 3 JULI KL. 16.30. Media hälsas välkomna!

Lokal: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, Sal D24

På seminariet kommer att diskuteras: Vård eller vanevård?

Thorbjörn Larsson, Vårdalstiftelsen, moderator.

Vårdansvar - en kommunal angelägenhet? Lars G Nilsson, SPF

Kommunrevision för bättre läkemedelsbehandling - Fredrik Markstedt - pwc

Paneldelbatt med: Eva Nilsson Bågenholm,  Gerd Silk, MAS Gotland, Staffan Werme (fp), SKL, Lennart Axelsson, riksdagsman (S), Barbro Westerholm, riksdagskvinna (FP)- båda i riksdagens socialutskott. Tema: Hur går vi från ord till handling?

Krav på läkemedelsrevisioner i kommunerna - Sten Boström, PRO

KOLL PÅ LÄKEMEDEL ÄR ETT SAMARBETE MELLAN PRO, SPF OCH APOTEKET AB FÖR ATT FÖRBÄTTRA LÄKEMEDELSBEHANDLINGEN AV ÄLDRE

OBS! Vid seminariet kommer nyckeltal när gäller äldres läkemedelsbehandling och vårdkvalitet i landets samtliga kommuner att distribueras.

För mer information:

SPF
Lars Nilsson

08-778 22 37
Mobil: 072-509 50 30
lars.nilsson@spfpension.se

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Sten Boström
Tel. 08-701 67 15
Mobil: 073-330 60 72
e-post: sten.bostrom@pro.se

Apoteket AB
Karin Söderberg

Tel. 010-447 52 37
e-post: karin.soderberg@apoteketfarmaci.se