Ingrid Bonde ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Ingrid Bonde till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ingrid Bonde efterträder Ulla Litzén som har avböjt omval.

Övriga ledamöter i Kollegiet är Arne Karlsson (ordförande), Eva Hägg (vice ordförande), Peter Clemedtson, Göran Espelund, Per Lekvall, Annika Lundius, Marianne Nilsson, Olle Nordström, Lena Olving, Lars Thalén, Andreas Gustafsson (adjungerad), samt Kollegiets verkställande ledamot, Björn Kristiansson.

”Vi är mycket glada att kunna presentera Ingrid Bonde som ny ledamot i Kollegiet. Ingrid Bonde har gjort betydande insatser inom såväl det privata näringslivet som statliga företag och rättsvårdande myndigheter och det är inspirerande att hon också väljer att bidra till självregleringen på den svenska aktiemarknaden på detta sätt. Vi vill även tacka Ulla Litzén som med sitt engagemang och kunnande i hög grad har bidragit till utvecklingen av den svenska självregleringen”, säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Kollegiet består av ordförande, vice ordförande samt högst tolv övriga ledamöter, vilka samtliga utses av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Rollen som ledamot innebär att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte att representera något särskilt bakomliggande intresse. Kollegiet ska främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. En huvuduppgift är att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Kollegiet ansvarar vidare för andra regler om god sed på aktiemarknaden, vilket bl.a. inkluderar de s.k. takeover-reglerna.

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Petra Hedengran, Aktiemarknadsbolagens förening, Arne Karlsson, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Anne Wigart, Svenskt Näringsliv.

Ytterligare information: Patrik Tigerschiöld tfn. 08 - 614 00 20. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM

www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar