Nya ledamöter i Kollegiet

Stockholm 2011-06-15

Carl Bennet och Lars Pettersson har av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utsetts till ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  

Carl Bennet är Styrelseordförande i Elanders, Getinge och Lifco samt styrelseledamot i Holmen och Lundbergs. Lars Pettersson var fram till nyligen VD och koncernchef i Sandvik. De ersätter Lars Otterbeck och Michael Treschow, som varit ledamöter i Kollegiet sedan starten 2005.

Kollegiets tidigare verkställande ledamot Per Lekvall har valts till ordinarie ledamot på ett år. Lars-Erik Forsgårdh och Marianne Nilsson har omvalts för ett år, medan Carola Lemne omvalts för ytterligare en full mandatperiod, dvs. två år. Kollegiets sammansättning framgår av Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrning.se.

 

Ytterligare information

Hans Dalborg 08-614 78 01
Björn Kristiansson 076-000 00 78

Kollegiet för svensk bolagsstyrning | Box 160 50 | 103 21 Stockholm |

Telefon +46 8 50 88 22 71 | Fax +46 8 32 12 50 info@bolagsstyrning.se  | www.bolagsstyrning.se

Prenumerera

Dokument & länkar