Nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett fyra nya ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

De nya ledamöterna är

  • Göran Espelund, styrelseordförande, Lannebo Fonder
  • Marianne Nilsson, chef ägarstyrning, Swedbank Robur Fonder
  • Lena Olving, verkställande direktör, Mycronic
  • Olle Nordström, styrelseordförande, Besqab

Övriga ledamöter i Kollegiet är Arne Karlsson, ordförande, Peter Clemedtsson, Eva Hägg, Per Lekvall, Ulla Litzén, Annika Lundius, Lars Thalén samt Kollegiets verkställande ledamot, Björn Kristiansson. De invalda efterträder Staffan Bohman, Eva Halvarsson, Tomas Nicolin och Caroline af Ugglas. Eva Hägg efterträder Staffan Bohman som vice ordförande.

”Det är fantastiskt roligt att så kompetenta och erfarna personer tackar ja till att bidra till självregleringen på den svenska aktiemarknaden. Den nya sammansättningen innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha en bolagsstyrningskod i världsklass och att marknadsaktörernas förtroende för Kollegiet bibehålls”, säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Kollegiet består av ordförande, vice ordförande samt högst tolv övriga ledamöter, vilka utses för mandatperioder om två år av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Rollen som ledamot innebär att bidra till Kollegiets arbete med sin personliga kunskap och erfarenhet, inte att representera något särskilt bakomliggande intresse. Kollegiet ska främja en god utveckling av svensk bolagsstyrning. En huvuduppgift är att se till att Sverige fortlöpande har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Kollegiet ansvarar vidare för andra regler om god sed på aktiemarknaden, vilket bl.a. inkluderar de s.k. takeover-reglerna.

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Petra Hedengran, Aktiemarknadsbolagens förening, Arne Karlsson, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Anne Wigart, Svenskt Näringsliv.

Ytterligare information: Patrik Tigerschiöld tfn. 08 - 614 00 20

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se. 


Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM www.godsedpavpmarknaden.se 


Prenumerera

Dokument & länkar