Reviderade takeoverregler för vissa handelsplattformar

Pressmeddelande 2012-04-20

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 20 februari 2012 förslaget till reviderade takeoverregler för de reglerade marknaderna. Kollegiet har som då aviserades nu färdigställt en reviderad version av reglerna om takeovers på handelsplattformarna NASDAQ OMX First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler är i allt väsentligt likalydande med takeoverreglerna för reglerade marknader. De reviderade takeoverreglerna för vissa handelsplattformar träder i kraft den 1 juli 2012.

Kollegiet ansvarar sedan 2010 för de frågor om god sed på aktiemarknaden som tidigare hanterade av Näringslivets Börskommitté. Ändringarna av takeoverreglerna sammanfattas i ett PM som finns tillgänglig på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se. Där finns också de reviderade takeoverreglerna för handelsplattformar tillgängliga, även i ändringsmarkerad version. En engelsk översättning kommer att offentliggöras så snart den färdigställts.

Frågor besvaras av:
Björn Kristiansson, verkställande ledamot
Tel: +46 76-000 00 78
bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se

Kollegiet för svensk bolagsstyrning  |  Box 160 50  |  103 21 Stockholm  | 
Telefon +46 8 506 126 06  |  Fax +46 8 506 126 06  info@bolagsstyrning.se  |www.bolagsstyrning.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar