Himmelstalundsgymnasiet gör Kolmården ännu mer blomstrande

Nu i juni har ett 40-tal elever från Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping varit på Kolmårdens Djur­park för att plantera blommor. Som en del i sin utbildning odlar trädgårdsinriktnin­gens elever själva fram plantor. I och med sam­ar­betet mellan Himmelstalundsgymnasiet och Kolmården kan nu alla Kol­mårdens besökare njuta av en grönare och mer blomstrande park lagom till midsommar.

-  Det känns som ett väldigt bra och givande samarbete som båda parter har nytta av. Vi köper in blommor från Himmel­stalunds­gymnasiet och de får praktik när blommorna planteras hos oss, säger Jimmy Persson områdeschef för Anlägg­nings­vård, lager & foderhantering på Kolmårdens Djurpark.

Blomplanteringen är bara en del av det samarbete som Kolmårdens Djurpark har med Naturbruks­gymnasiet i Östergötland där Himmelstalundsgymnasiet ingår. Kolmården har ett samar­bete på både djurinriktningen och trädgårdsinrikt­ning­en på Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping. Gymnasieeleverna på de båda inrikt­ningarna gör bl a praktik på Kolmården under både vår och höst.

För mer information
Jimmy Persson, områdeschef Anläggningsvård, lager & foderhantering på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 77, jimmy.persson@kolmarden.com

Bilder
För bilder, besök
http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=1b15cdacc8d52c3de30ce48ad45a35be
Ange pinkod:
BlomstrandePark

Silvy Bohlin, pressansvarig
010-708 75 11 alt 070-637 30 02
Silvy.Bohlin@kolmarden.com

Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar