Hundratals delfiner ska räddas från drunkning

Flera hundra franciscanadelfiner drunknar varje år i fiskenät längs Sydamerikas kuster där arten numera räknas som den mest hotade av alla valar. Nu åker Kolmårdens forskare till Brasilien för att avvärja hoten genom nyutvecklad teknik och med erfarenheter från Kolmårdens delfinarium. Med ljudskrämmor som fästs i fiskenäten är Kolmårdens förhoppning att hålla delfinerna borta från faran och rädda dem från utrotning. 

 

Alarmerande rapporter från hela världen tyder på att allt flera delfinarter är påväg mot utrotning. I många fall beror det på människans olika verksamheter i havet, och ett av de allvarligaste hoten utgör nätfisket. Mats Amundin, senior zoologisk rådgivare och mångårig forskningschef på Kolmården har bjudits in till Brasilien för att försöka lösa den kritiska situationen för franciscanadelfinen, den mest hotade valen längs Sydamerikas kuster. 

      T.v. Mats, (sittande) testar ljuddetektorn i Brasilien. T.h. Delfin i Kolmården. Bildbank >>

Att experthjälpen kommer från Sverige är ingen slump. Kolmården har under Mats ledning drivit det EU-finansierade forskningsprojektet SAMBAH som med hjälp av hundratals ljuddetektorer i Östersjön lyckats räkna de skygga och svårobserverade tumlarna och hitta deras känsliga kalvningsområden. Projektets goda resultat har inte bara inneburit att tumlarnas viktiga områden  kan skyddas - Mats kunskaper efterfrågas nu alltså i andra delar av världen. 


-Tack vare kunskaper från Kolmårdens delfinarium och med erfarenheter från projekt SAMBAH kan vi vara med och skydda franciscanadelfinen i Sydamerika som står inför liknade hot som vår svenska tumlare, säger Mats Amundin.


Mats Amundin har bedrivit forskning kring tumlarnas och delfinernas kommunikation och ekolod sedan 1970-talet. Tack vare möjligheterna att i delfinariet på nära håll och i detalj studera och analysera delfinernas beteende och ljud besitter Mats stor kunskap som visat sig komma till användning för att skydda vilda tumlare och delfiner.    


Nu har Mats varit på plats i Brasilien och utfört de första testerna. Samma ljuddetektorer som fångade upp tumlarnas ljud i Östersjön används nu för att hitta och räkna franciscanadelfinerna, samt undersöka deras reaktioner på en nyutvecklad ljudskrämma - en s.k. pinger. Tanken är att ljudskrämmorna ska fästas i näten och att ljudet, som delfinerna uppfattar som fara, skall hålla dem borta. Tidiga testresultat tyder på att tekniken fungerar och nu hoppas Mats och det brasilianska teamet i Baia Babitonga att man drastiskt ska kunna minska antalet franciscanadelfiner som drunknar i näten. Pingern har utvecklats i England enligt Kolmårdens specifikationer och i samarbete med SLU Aqua i Lysekil och Havsmyndigheten i Göteborg. 


-Med hjälp av en ny pinger som Kolmården medverkat till att utveckla hoppas vi kunna hålla delfinerna borta från de farliga näten och därmed rädda dem från en plågsam drunkningsdöd, säger Mats Amundin.

 

För mer information kontakta:

Mats Amundin, Senior zoologisk rådgivare, 010 - 708 7547, mats.amundin@kolmarden.com

Rickard Sjödén, Pressansvarig, 010-708 7536, rickard.sjoden@kolmarden.com

Bilder:

http://kolmarden.com/mediabank

T.v. Mats med delfin på Kolmården. T.h. Mats vid utsättning av ljuddetektor i havet. Bildbank >>

Om oss

Destination Kolmården består av Kolmårdens Djurpark och Vildmarkshotellet. Kolmårdens Djurpark öppnades 1965 och är idag Nordens största djurpark. Vildmarkshotellet är ett 4-stjärnigt möteshotell vid Bråvikens strand som riktar sig till både privatpersoner och företag. Destination Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande koncern inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med hjälp av en ny pinger som Kolmården medverkat till att utveckla hoppas vi kunna hålla delfinerna borta från de farliga näten och därmed rädda dem från en plågsam drunkningsdöd
Mats Amundin