ÅRSMÖTE I SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2015

Idag fredag 29 maj har Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM hållit årsstämma i lokalerna på Sveavägen 32.  Ett fyrtiotal medlemsrepresentanter var närvarande.

På stämman valdes tre nya styrelseledamöter in; David Orlic, vice VD på Volontaire, Ylva Nestmark, Creative Director, Stendahls och Janne Björge, VD Nine Yards för en mandatperiod om två (2) år, dvs. till och med årsmötet 2017. Till posten som ny ordförande för Sveriges Kommunikationsbyråer valdes enhälligt David Orlic. Gustav Martners mandatperiod sträckte sig till årsmötet 2015 och lämnar nu därför styrelsen.

I val av valnämnd valde stämman att omvälja: Christina Knight, Creative Director, INGO, Ulf Berlin, VD, Silver och Sara Leffler Morge, VD, Friends Agenda. Jesper Fritzon, VD, IPM Ulricehamn och Johan Nilsson (tidigare McCann) önskade kliva av sina uppdrag i och med detta årsmöte. Nya förslag och som valdes in i valnämnden är: Susanna Glenndahl Thorslund, account director Forsman & Bodenfors samt Magnus Wåhlsten, client partner och medgrundare Great Works.

VD, Jessica Bjurström lyfte i sin punkt om verksamhetsplanen fram förbundets tre (3) huvudområden; Opinion/Medlemsservice, Juridik/Utbildning samt Evenemang/Utmärkelser. I den summerande redogörelsen för kommittéernas arbete nämndes bl a den film som gjorts för att förbättra offentlig upphandling, design- och varumärkesgruppens arbete med IRM samt projekten Framtidstipendiet och ”En av tre”.

Koncernresultat för 2014 är ett överskott på 366 562.

Avgående styrelseordförande Gustav Martner kommenterar årets ekonomiska resultat:

- Jag har haft förmånen att vara ordförande under en tid då förbundets ekonomi varit i balans. Så även i år. I KOMM’s verksamhetsidé ingår inte att göra stora vinster, utan att istället maximera medlemsnytta per krona. KOMM har en ökande omsättning och en ekonomi i god ordning, och det känns bra att lämna över till nästa ordförande under sådana omständigheter.

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer 2015:  

Niclas Nilsson, vd, Guts & Glory
Michael Jäderlind, vd, Nansen
Hedvig Zubor, managing director, Amore
Marie Rudolphie, vice vd, Identity Works
Mattias Ronge, vd, Edelman Deportivo
Anna Furberg, vd, Bolt
Ronny Olovsson, pr director, Vinter
Jacob Nelson, copywriter, Forsman & Bodenfors
Tove Langseth, senior kreatör & partner, DDB
Charlotte Witte, partner, Prime
Hedvig Hagwall Bruckner, copywriter, King
Ylva Nestmark, Creative Director, Stendahls
Janne Björge, vd, Nine Yards
David Orlic, vice VD, Volontaire, Ordförande

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, mobilt, content, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
För mer information kontakta: Vd Jessica Bjurström, 0735-51 72 73, jessica.bjurstrom@komm.se 

Om oss

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för konsulter inom åtta olika discipliner av marknadskommunikation: action marketing, design, direktreklam, event, interactive, media, pr, och reklam. Vi arbetar med och för våra medlemmar på två sätt: som medlemsorganisation och som intresseorganisation.

Prenumerera

Media

Media