Kommunal kritiserar Skolverket

Report this content

I Skolverkets förslag till ny läroplan för förskolan, som presenterades i fredags, saknas en tydlig rollbeskrivning för barnskötarna. Kommunal riktar nu skarp kritik mot Skolverket och uppmanar utbildningsminister Gustav Fridolin att agera.

- Det är dags att ta Sveriges över 80 000 barnskötare på allvar. I ett läge där vi har brist på barnskötare i så gott som varje kommun väljer Skolverket att låta en så viktig yrkesgrupp som barnskötarna förbli odefinierad. Det är ett hot mot kvaliteten i förskolan, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

I det nya förslaget framhåller Skolverket vikten av arbetslagets gemensamma insats, men väljer samtidigt att endast specificera förskollärarnas ansvar och arbetsuppgifter. Kommunal anser att en förutsättning för att målen för förskolan ska uppnås är att barnskötarnas roll också lyfts upp och tydligt definieras.

- Utbildningsministern har lovat att inte släppa igenom en läroplan som inte tydliggör barnskötarnas uppdrag. Jag hoppas och förutsätter att det också blir resultatet, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Kommunal driver att:

1. Barnskötarnas uppdrag och roll i förskolan förtydligas.

2. Det tydligt framgår vilka som ingår i arbetslaget.

3. Arbetslagets roll i relation till målen för förskolan förtydligas.

 

Presskontakt, Kommunals pressjour, 010-442 71 30