Nu rullar bussarna igen - Avtal klart mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna

Avtalsregleringar som skapar ordning och reda för personalen vid entreprenörsbyte, ökat inflytande på schemaläggning, förbättringar av reglerna kring matraster, och lägstalön för de yrkesgrupper som inte redan har det. Ett nytt avtal har slutits på trafikområdet mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna. En nämnd för entreprenörsbyten kommer att inrättas. Det innebär att representanter från centralt håll kommer att följa hur företagen sköter personalfrågorna vid entreprenörsbyten och vilka effekter de nya avtalsregleringarna får.

- Kollektivavtalsregleringarna skapar en tryggare arbetsmarknad för anställda inom trafiken och vi har därmed vunnit framgångar i de avgörande villkorsfrågor som vi gick i konflikt på. Det är en stor seger för anställda i en utsatt bransch. Den nämnd som nu inrättas ger ordning och reda, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Branschen domineras idag av ett fåtal stora utländska företag som med allt lägre priser tävlar med varandra om att få leverera trafik. Det är tydligt att de stora bolagens låga anbud i upphandlingar har inneburit en prispress som drabbar hela bussbranschens utvecklingskraft. Därför är nämnden för entreprenörsbyten en viktig del i det nya avtalet med Bussarbetsgivaren.

  • Avtalsregleringar som skapar ordning och reda för personalen vid entreprenörsbyten.
  • Lägstalön införs för yrkesgrupper som inte har det
  • Medarbetarnas inflytande över schemaläggningen ökar, vilket möjliggör bättre arbetstider och att man kan få den dygnsvila man behöver
  • Korta matraster får inte längre vara regel och ständigt återkommande
  • Föräldraförsäkring som alla andra
  • Lönen höjs med 1732 kronor under avtalsperioden 1 juni 2013 – 30 september 2016

- Vi har sett att bussförare förväntas vara maskiner. Ett ökat inflytande över arbetstiderna ger scheman för människor istället. Villkoren för trafikanställda är avgörande för passagerarnas säkerhet, de anställdas arbetsmiljö och de framtida rekryteringsmöjligheterna för branschen, säger Annelie Nordström.

För mer information:
Kommunals pressjour 010-4427130

www.kommunal.se