• news.cision.com/
  • Kommunal/
  • Parterna överens – så säkrar vi framtidens kompetensförsörjning i vård och omsorg

Parterna överens – så säkrar vi framtidens kompetensförsörjning i vård och omsorg

Report this content

Kommunal och SKL presenterar idag flera gemensamma förslag för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Parterna är bland annat överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.

− För Kommunal är det viktigt att höja undersköterskornas status. Därför är det glädjande att vi är överens med SKL om vikten av att regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att se över hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel. Det är även hög tid att det blir ordning och reda i både yrkesroller och utbildningsvägar till vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

De kommande tio åren behöver över en halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommuner, landsting och regioner. Antalet äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension.

− Efterfrågan på både undersköterskor och vårdbiträden är stor inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård framöver. Samtidigt fortsätter söktrycket till vård- och omsorgsprogrammet att vara lågt. Här behövs olika insatser för att locka fler sökande till utbildningarna. Det finns till exempel en stor rekryteringspotential i gruppen nyanlända personer som har värdefull kompetens och erfarenhet, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kommunal vill locka fler medarbetare till dessa yrken och presenterar därför idag en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Parterna är överens om:

  • Att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning definieras.
  • Att verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, undersköterskor och undersköterskor med specialistutbildning.
  • Att yrket vårdbiträde definieras, samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket.
  • Att verka för en nationell valideringsmodell. Vårdbiträdenas och undersköterskornas kunskap ska valideras mot de fastställda kurserna i vård- och omsorgsprogrammet för respektive yrke.
  • Att verka för fler utbildningsplatser med specialistinriktning för undersköterskor på Yrkeshögskolan.
  • Att stödja förslaget i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Kontakt:

Presstjänsten SKL
08-452 71 01
press@skl.se

Presstjänsten Kommunal
010-442 71 30

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.

Taggar:

Dokument & länkar