Varannan anställd i vård och omsorgsyrken överväger sluta

Report this content

Arbetsgivare inom kvinno- och mansdominerade sektorer möter rekryteringsbehoven olika. Det visar en ny rapport som presenteras av Kommunal och Vårdförbundet i Almedalen idag, tisdag. Inom vård och omsorg är lön och bemanning de vanligaste skälen till att ångra yrkesvalet. Åtta av tio tycker inte att arbetsgivarna bidrar till att höja yrkenas status – inom den manligt dominerade byggsektorn svarar bara var fjärde samma sak.

Bara var tredje anställd i vården och omsorgen anser att bemanningen är tillräcklig för att kunna göra ett bra jobb. Det är ett av resultaten i en ny enkätundersökning från Novus som presenteras vid ett seminarium ordnat av Kommunal och Vårdförbundet i Almedalen i Visby idag.

”Är löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot den framtida kompetensförsörjningen?” är temat för rapporten och seminariet.

Roger Mörtvik, tidigare statssekreterare och samhällspolitisk chef på TCO, har på Kommunals och Vårdförbundets uppdrag granskat hur anställda inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn upplever sin arbetssituation. Rapportförfattaren jämför med anställda i en manligt dominerad bransch, bygg- och anläggning. Resultaten visar genomgående att anställda inom vård och omsorg upplever sina anställningsvillkor som sämre. Samtidigt är de framtida rekryteringsbehoven inom sektorn enorma. Novus-undersökningen visar bland annat:

X Att fler än hälften av de anställda har funderat på att byta arbetsplats det senaste året på grund av arbetssituationen, att jämföra med 38 procent inom bygg och anläggning.

X Bara var tredje anställd, 33 procent, anser att bemanningen inom vård och omsorg är tillräcklig för att göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 60 procent).

X Nära varannan anställd i vård och omsorg skulle inte rekommendera yrket till en person på väg in på arbetsmarknaden, att jämföra med 25 procent inom bygg och anläggning, och närmare 80 procent av de anställda anser inte att arbetsgivaren bidrar till att höja statusen i yrket. (Bygg och anläggning 25 procent).

X Närmare fyra av tio anställda har ångrat sitt yrkesval på grund av villkoren i jobbet. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen. (Bygg och anläggning 25 procent).

- Medlemmarna i Kommunal efterlyser fler kollegor och bättre villkor. Kommunal har stakat ut en väg framåt: vi har fått igenom en särskild lönesatsning på undersköterskor, vi arbetar hårt för en legitimering av yrket, vi har fått till avtal om heltider. I alla de frågorna finns mycket arbete kvar. Rapporten bekräftar att arbetsgivare och politiker, inte minst de politiker som vill sänka skatterna, har all anledning att lyssna på oss. Det är en framtidsfråga för svensk välfärd, säger Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

- Vårdförbundets 114 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och de sänder en tydlig signal om att det krävs högre löner och sundare arbetsvillkor för att man ska stanna inom sektorn. Hälso- och sjukvårdens arbetsgivare måste lära av hur man i manligt dominerade sektorer tacklar kompetensbrist: genom att erbjuda attraktiva villkor för att rekrytera och behålla medarbetare. Dessutom bör staten i det här synnerligen ansträngda läget ta ansvar för särskilda lönesatsningar på specialistsjuksköterskor och barnmorskor, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet

Hela rapporten bifogas här https://www.kommunal.se/nyhet/varannan-anstalld-i-vard-och-omsorgsyrken-overvager-sluta

Seminariet pågår tisdag 3 juli 16:00-17.00 på S:t Hansgatan 3. Mer information hittas här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52541

Presskontakt

Anna E Olsson, presschef Vårdförbundet 0703 10 30 09

Fredrik Kornebäck, pressekreterare Kommunal, 076-117 63 26

Om Vårdförbundet
Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Om Kommunal: https://www.kommunal.se/om-kommunal