Förändring i Konecranes rapporteringsspråk från och med den 1 januari 2024

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 15.6.2023 kl. 20.30 EEST

 

Förändring i Konecranes rapporteringsspråk från och med den 1 januari 2024

 

Konecranes uppdaterar sin informationsgivningspolicy. Från och med den 1 januari 2024 är bolagets rapporteringsspråk finska och engelska, och Konecranes avstår från svenska som rapporteringsspråk. Med detta beslut syftar Konecranes att säkerställa att bolagets finansiella rapportering samt publicering av börsmeddelanden är snabbt och effektivt. Dessutom har användningen av svenskspråkigt material varit låg.

 

Således publiceras allt regulatoriskt material, inklusive börsmeddelanden och finansiella rapporter, enbart på finska och engelska från och med den 1 januari 2024.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer

tfn +358 (0)20 427 2050

 

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 600 anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År 2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR)

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com

Prenumerera