Förändringar i Konecranes ledningsgrupp

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE den 27 april 2022 kl. 8.20 EEST

 

Förändringar i Konecranes ledningsgrupp

 

I oktober 2021 meddelade Konecranes om påbörjandet av en utvärdering om ett närmare samarbete mellan affärsområdena Service och Industriutrustning (”Industriutvärdering”). Målsättningen med utvärderingen var att förstärka kundupplevelsen för Konecranes industriella kunder och att främja operativ effektivitet.

 

Som ett resultat av Industriutvärderingen har Konecranes nu beslutat att fokusera de två affärsområdena Service och Industriutrustning under ett ledarskap, med syftet att stärka Konecranes roll som den globala ledaren inom lyft. Från och med den 1 juni 2022 kommer Fabio Fiorino, som för tillfället är direktör för affärsområdet Industriservice, att leda både affärsområdet Industriservice och affärsområdet Industriutrustning. Den planerade verksamhetsmodellen för de två affärsområdena kommer att utvecklas ytterligare. Trots förändringen i ledarskap kommer Industriservice och Industriutrustning att fortsätta som skilda segment i den finansiella rapporteringen. Carolin Paulus, som för tillfället är direktör för affärsområdet Industriutrustning, har beslutat att fortsätta sin karriär utanför Konecranes. Hon kommer att lämna bolaget den 31 maj 2022.

 

”Närmandet av Industriservice och Industriutrustning kommer att förbättra Konecranes kundupplevelse och kommer att simplifiera vår industriella verksamhetsmodell och strategi. Fabio har gjort ett utmärkt jobb i att leda affärsområdet Service i flera år. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack till Carolin Paulus för hennes ledarskap för Industriutrustning de senaste två åren. Jag önskar henne allt gott”, säger Teo Ottola, tillförordnad VD och finansdirektör för Konecranes.

 

”Våra verksamheter Industriservice och Industriutrustning kommer fortsätta att fokusera på att erbjuda industriledande livscykeltjänster och hållbara lyftlösningar för ett stort antal branscher. Jag känner mig motiverad och ser fram emot det närmare samarbetet mellan de två verksamheterna och kombinationen av det bästa från båda världar för våra kunders nytta”, säger Fabio Fiorino, framtida direktör för Industriell service och utrustning.

 

Från och med den 1 juni 2022 kommer Konecranes ledningsgrupp bestå av följande medlemmar:

 

Teo Ottola, tillförordnad VD, finansdirektör

Fabio Fiorino, direktör, Industriell service och utrustning

Mika Mahlberg, direktör, affärsområdet Hamnlösningar

Juha Pankakoski, teknikdirektör

Anneli Karkovirta, HR-direktör

Sirpa Poitsalo, direktör, lagärenden

Topi Tiitola, direktör, integration och projektledning

 

Såsom tidigare offentliggjorts har Konecranes styrelse påbörjat processen att hitta en ny VD och koncernchef.

 

KONECRANES ABP

 

Teo Ottola

Tillförordnad VD och finansdirektör

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 600 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com

Prenumerera