Konecranes Abp - Europeiska kommissionen har godkänt Columbus McKinnon som köpare av STAHL CraneSystems

Den 7 december 2016 meddelade Konecranes att bolaget ingått ett avtal med Columbus McKinnon Corporation (NASDAQ: CMCO) (“Columbus McKinnon”) om avyttringen av STAHL CraneSystems verksamhet (“STAHL-Avyttringen”). STAHL-Avyttringen är hänförlig till Europeiska kommissionens godkännande av Konecranes pågående förvärv av Terex Corporation (”Terex”) MHPS-verksamhet (”MHPS Förvärvet”), vilket är villkorat av att Konecranes avyttrar sin STAHL CraneSystems verksamhet. Europeiska kommissionen har idag godkänt Columbus McKinnon som lämplig köpare av STAHL CraneSystems, samt relaterade transaktionsavtal. Beslutet avslutar Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga granskning av MHPS Förvärvet. 

Nu när de väsentliga myndighetsgodkännandena har erhållits, har Konecranes och Terex för avsikt att slutföra MHPS Förvärvet i början av 2017. Slutförandet av MHPS Förvärvet förutsätter ännu att vissa övriga sedvanliga villkor uppfylls. 

 

KONECRANES ABP 

Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

 

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2015 omsatte koncernen 2 126 MEUR. Koncernen har 11 100 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).

 

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

 

Prenumerera