KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S RESULTATRAPPORTERING 2014

Konecranes Abp publicerar den finansiella informationen för 2014 enligt följande:
 
 

Bokslutskommuniké 2013 5.2.2014
Delårsrapport, januari-mars 24.4.2014
Delårsrapport, januari-juni 23.7.2014
Delårsrapport, januari-september 22.10.2014

 Konecranes Abp:s årsredovisning 2013 publiceras i pdf-format onsdagen den 5.3.2014. Den tryckta versionen utkommer under vecka 12 2014.

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 27 mars 2014. Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman separat vid ett senare skede. En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på onsdag den 22 januari 2014. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Konecranes iakttar en tyst period innan bokslut och delårsrapporter publiceras. Perioden börjar fr.o.m. slutet av kvartalet som rapporten i fråga behandlar.


KONECRANES ABP


Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationerVIDARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki
Allmänna medier
www.konecranes.comKonecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2012 omsatte koncernen 2 170 MEUR. Koncernen har 12 100 anställda på 626 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

Prenumerera