KONECRANES ABP - KONECRANES ABP STYRELSES KONSTITUERANDE MÖTE

I sitt första möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Stig Gustavson till att forsätta som ordförande. Ole Johansson valdes till styrelsens viceordförande. Svante Adde valdes till ordförande för revisionskommittén och Ole Johansson, Nina Kopola och Malin Persson till kommittémedlemmar. Bertel Langenskiöld valdes till ordförande för nominerings- och kompensationskommittén, och Stig Gustavson, Matti Kavetvuo och Christoph Vitzthum till kommittémedlemmar.

Alla medlemmar som har valts i styrelsen med undantag för Stig Gustavson anses under de finska börsbolagens förvaltningskod vara oberoende av bolaget. Stig Gustavson anses inte vara oberoende av bolaget utgående från styrelsens allmänna utvärdering i och med hans tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Ole Johansson och Bertel Langenskiöld är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Ole Johansson anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av att han är styrelsens viceordförande i Hartwall Capital Oy. Bertel Langenskiöld anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, tfn +358 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2014 omsatte koncernen 2 011 MEUR. Koncernen har 12 000 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).

 

UTDELNING
Nasdaq Helsinki
Medierna
www.konecranes.com

 

Prenumerera