Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Report this content

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  25.2.2019 kl. 8:45

Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 22 februari 2019 mottagit ett meddelande, enligt vilket BlackRock, Inc:s ägarandel i aktier och röster har överskridit 5 procent.

Den 21 februari 2019 uppgick BlackRock, Inc:s innehav genom aktier till 5,00% procent av Konecranes Abp:s aktier och röster.

BlackRock, Inc:s andel:

 % av aktier och röster (A)% av aktier och röster genom finansiella instrument (B)Summan av %-andelarna (A+B)Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds5,00%1,43%6,43%78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan4,96%1,80%6,77% 


Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie/aktieslag ISIN-kodAntal aktier och rösterAntal aktier och röster%-andel av aktier och röster%-andel av aktier och röster
 Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)Direkt (VPML 9:5)Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI0009005870 3 947 661 5,00%
SUMMA A 3 947 661 5,00%B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av finansiellt instrumentFörfallodagLösendagLeveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning)Antal aktier och röster%-andel av aktier och röster
Securities LentN/AN/AAktieleverans1 124 9591,42%
CFDN/AN/AKontantavräkning6 6930,00%
SUMMA B   1 131 6521,43%

KONECRANES ABP

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3 156 MEUR. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

Prenumerera