Konecranes Abp: Meddelande i enlighet med 9:e kapitlet, 10:e paragrafen i värdepappersmarknadslagen

Report this content

I enlighet med Värdepappersmarknadslagens 9:e kapitel, 5:e paragraf har Konecranes den 6 september 2017 mottagit ett meddelande enligt vilket Terex Corporation äger inga aktier och röster i Konecranes Abp.


Terex Corporations andel den 6 september 2017:

  % av aktier och röster (A) % av aktier och röster genom finansiella instrument (B) Summan av %-andelarna (A+B) Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 0.00 - 0.00 78 921 906
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan 6,21 - 6,21 -

 


Terex Corporation är listat på New York Stock Exchange och är inte under någon fysisk eller juridisk persons kontroll.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, InvesterarrelationerYTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 16 800 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com

 

Prenumerera