Konecranes Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Christoph Vitzthum

    
 

Den anmälningsskyldiga
Namn: Vitzthum, Christoph  
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
     
Första anmälan  
Referensnummer: 549300EF0CDEQZBMA096_20170728100130_44
     
Emittent
Namn: Konecranes Plc
LEI: 549300EF0CDEQZBMA096
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2017-07-27+03:00
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Mottagande av aktiebonus eller aktiearvode
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI0009005870
 
Volym: 451
Enhetspris: 0.00 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 451
Medelpris: 0.00 Euro

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, InvesterarrelationerKonecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 uppgick koncernens (jämförbart kombinerat bolag) omsättning till 3 278 MEUR. Koncernen har 16 800 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media

www.konecranes.com

Prenumerera