Konecranes Abp:s årsredovisning 2020 har publicerats

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 5 mars 2021 kl. 12.00

Konecranes Abp:s årsredovisning 2020 har publicerats

Konecranes Abp:s årsredovisning 2020 har publicerats idag. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Årsredovisningen 2020 har producerats som en online-version och består av tre rapporter: årsöversikt, förvaltning och finansiell översikt samt hållbarhetsrapport. Förvaltning och finansiell översikt innehåller förvaltningsutlåtandet, ersättningsrapporten, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet.

Bokslutet publiceras för den första gången enligt rapporteringskraven från European Single Electronic Format (ESEF). Den finansiella översikten är tillgänglig i XHTML format och bokslutets primära rapporter har försetts med XBRL-markeringar.

Årsöversikten, förvaltning och finansiella översikten samt hållbarhetsrapporten bifogas som pdf-filer till detta meddelande, medan den finansiella översikten har bifogats som XHTML-fil. Alla dokument är även tillgängliga på https://investors.konecranes.com/annual_report_2020.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 900 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com