Konecranes Abp:s styrelse beslutade att fortsätta personalens aktiesparprogram

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 30.3.2021 kl. 18.30

Konecranes Abp:s styrelse beslutade att fortsätta personalens aktiesparprogram

Konecranes Abp har erbjudit sina anställda ett personalens aktiesparprogram (”Programmet”) sedan bolagets ordinarie bolagsstämma beslutade om att införa ett 2012.

På grund av det intresse som bolagets anställda har visat, har styrelsen beslutat att fortsätta Programmet och införa en ny sparperiod som inleds 1.7.2021 och upphör 30.6.2022. Sparbeloppet per månad är högst 5 procent och minst 50 euro av respektive persons månatliga bruttolön. Deltagaren erhåller en vederlagsfri tilläggsaktie gentemot två förvärvade aktier. Tilläggsaktierna tilldelas förutsatt att deltagaren behåller de under sparperioden förvärvade aktierna ända till slutet av den angivna vänteperioden (1.2.2025) och att deltagarens anställningsförhållande inte har avslutats före vänteperiodens slut på grund av personrelaterade orsaker. Det sammanlagda sparbeloppet under sparperioden som inleds får inte överskrida 8,5 miljoner euro. Reglerna och villkoren för sparperioden 2021-2022 är mestadels oförändrade från tidigare sparperioder.

Deltagandet i Programmet görs för ett år i taget. Aktierna förvärvas till marknadspris med deltagarens sparmedel kvartalsvis från och med oktober 2021, efter att Konecranes delårsrapport har publicerats. Dividender som utbetalas under sparperioden används automatiskt till förvärv av ytterligare aktier under följande förvärvsdag. Även dessa aktier medför rätt till tilläggsaktier.

Ordinarie bolagsstämman, som hölls idag 30.3.2021, bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att genomföra aktiesparprogrammet.

 

Konecranes Abp

Kiira Fröberg
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, Investerarrelationer,
tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 900 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera