Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 15.6.2022 kl. 20.00

 

Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

 

Konecranes Abp:s styrelse, som valdes av bolagsstämman idag, har hållit sitt första möte.

 

Ordinarie bolagsstämman valde Christoph Vitzthum till styrelsens ordförande och Pasi Laine till styrelsens viceordförande.

 

Styrelsen beslutade att ha med en revisionskommitté och en personalkommitté.

 

Ulf Liljedahl valdes till ordförande för revisionskommittén och Niko Mokkila och Päivi Rekonen till kommittémedlemmar. Janina Kugel valdes till ordförande för personalkommittén och Per Vegard Nerseth och Christoph Vitzthum till kommittémedlemmar.

 

Alla styrelsemedlemmarna, med undantag för Sami Piittisjärvi, anses vara oberoende av Bolaget och alla styrelsemedlemmarna, med undantag för Niko Mokkila och Pauli Anttila, anses vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare.

 

Sami Piittisjärvi anses vara beroende av Bolaget på grund av sin nuvarande ställning som arbetstagare hos Konecranes. Niko Mokkila anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab. Pauli Anttila anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen på Solidium Oy.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com

Prenumerera