Konecranes delårsrapport för januari-mars 2022 publiceras den 27 april 2022

Report this content

KONECRANES ABP PRESSMEDDELANDE 13 april 2022 kl. 09.00

Konecranes delårsrapport för januari-mars 2022 publiceras den 27 april 2022

Konecranes kommer att publicera sin delårsrapport för januari-mars 2022 onsdagen den 27 april 2022 cirka klockan 8.30 finländsk tid. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.konecranes.com efter publicering.

En videokonferens för analytiker, investerare och media ordnas klockan 11.30 finländsk tid på publiceringsdagen. Konferensen ordnas på engelska. Delårsrapport för januari-mars 2022 presenteras av finansdirektör och tillförordnad VD Teo Ottola. I slutet av konferensen är det möjligt att ställa frågor. Konferensen bandas in och inspelningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senare samma dag.

Man kan delta i och följa telefonkonferensen med hjälp av följande länk:
https://konecranes.videosync.fi/2022-q1
Länken aktiveras 15 minuter före konferensens början.

Lösenordet för deltagare är 58012341#

Det är även möjligt att delta i konferensen genom att ringa ett av följande telefonnummer:

Land

Telefonnummer

Finland

+358 981710310

Sverige

+46 856642651

Tyskland

+49 6913803430

Frankrike

+33 170750711

Storbritannien

+44 3333000804

USA

+1 6319131422

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, Investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 600 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera