KONECRANES LANSERAR AUTOMATISERAT RTG SYSTEM

Konecranes lanserar idag vid TOC Europe 2013 mässan i Rotterdam ett automatiserat RTG (ARTG) system för containerhanteringsindustrin. Det nya systemet erbjuder operatörer av RTG-terminaler alla fördelar inom automation: operativa kostnadsbesparingar, högre produktivitet, ökad förutsebarhet och förbättrad säkerhet.

Konecranes ARTG-systemet är byggt runt Konecranes marknadsledande RTG-kran på 16 hjul som på ett unikt sätt tål grova markytor i containergården. Systemet inkluderar vägledning för containergårdens lastbilar, en fjärrstyrningsstation med ett speciellt utvecklat grafiskt användargränssnitt och ett IT system som är i samspel med terminalens operativa system (TOS).

Konecranes har med sitt nya ARTG-system löst problem som tidigare förhindrat införandet av automatiserad RTG-verksamhet. Konecranes ARTG-kran kan hantera olika variationer i containergårdens yta. Konecranes ARTG systemets automatiserade verksamhetsmodell styr också lastbilstrafiken i en krävande containergård.

Systemet är byggt runt Konecranes RTG-kran med 16 hjul som är idealisk för automation. Den intelligenta stålstrukturen och styrsystemet Active Load Control gör att kranen klarar av variationerna i markytan och de utmaningar som tillkommer när en kran i denna storlek kör på gummihjul. När kunder flyttar över till automatiserad drift kan de starta från deras nuvarande containergårds infrastruktur. 

På process-sidan, erbjuder Konecranes en säker infrastruktur och intelligent trafikstyrning. Modellen är grunden till planeringen av kundspecifika verksamhetslösningar.

Lanseringen av automatiserad RTG-drift erbjuder ägare och operatörer av RTG-baserade containerterminaler en säker utvecklingbana mot en helt automatiserad verksamhet.

Ytterligare information:
Press
Tuomas Saastamoinen, Försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Hamnkranar, Konecranes
E-post: tuomas.saastamoinen@konecranes.com eller tfn +358 20 427 2662

Svend Videbaek, Marknadsföringsspecialist, Hamnkranar, Konecranes
E-post: svend.videbaek@konecranes.com eller tfn +358 20 427 2548

Detta pressmeddelande med bilder finns också på vår webbsida www.konecranes.com.

Konecranes is a world-leading group of Lifting Businesses™, serving a broad range of customers, including manufacturing and process industries, shipyards, ports and terminals. Konecranes provides productivity-enhancing lifting solutions as well as services for lifting equipment and machine tools of all makes. In 2012, Group sales totaled EUR 2,170 million. The Group has 12,100 employees, at 626 locations in 48 countries. Konecranes is listed on NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).

 

Prenumerera

Media

Media