KONECRANES LEVERERAR TRE RMG-KRANAR TILL HAIFA

Konecranes har fått en nybeställning på tre spårbundna portalkranar (RMG) från Haifa Port Company i Israel.
 
Efter den här leveransen kommer Haifa Port Company att ha totalt 15 RMG-kranar från Konecranes i drift. Leveransen av de tre kranarna kommer att ske i slutet av 2016 och i början av 2017. Beställningen bokfördes under fjärde kvartalet 2014 och de berörda parterna har beslutat att inte offentliggöra beställningens värde. 

“De här RMG-kranarna var tillval till det ursprungliga kontraktet”, säger Jussi Sarpio, Konecranes direktör för RMG-kranar, affärsenheten Hamnkranar. “Jag är glad över att få ta emot den här nybeställningen. Den visar att vi har lyckats bra med de första leveranserna och att kranarna levererar den prestanda och tillförlitlighet som Haifa Port Company kräver.”

RMG-kranarna ska användas i containergården och kan stapla en över fem containrar högt med en lyftkapacitet på 40 ton och en spårvidd på 32 meter. Precis som de flesta av Konecranes RMG-kranarna som redan används i Haifas containerterminal kommer de nya RMG-kranarna att vara utrustade med aktiv lastkontroll för hög staplingsproduktivitet och DGPS skevningskontroll.

Kranarna ska också utrustas med Konecranes TRUCONNECT® fjärrövervakningssystem.

“Konecranes RMG-kranarna är mycket produktiva och pålitliga kranar som vi är beroende av för att kunna betjäna våra kunder väl”, säger Gil Friedler, Head of Design and Development, Haifa Port Company. 

 

Ytterligare information:
Press
Jussi Sarpio, direktör, RMG-kranar, Konecranes/Hamnkranar
E-post: jussi.sarpio@konecranes.com eller
tel: +358 (0)20 427 2582

Investerare och analytiker
Miikka Kinnunen, direktör, Investerarrelationer
E-post: miikka.kinnunen@konecranes.com eller
tel: +358 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2013 omsatte koncernen 2 100 MEUR. Koncernen har 11 800 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ Helsinki (symbol: KCR1V).

 

Prenumerera