Konecranes Restricted Share Unit - programmet 2017 – riktad aktieemission

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 23 juli 2020 kl. 15.15

Konecranes Restricted Share Unit - programmet 2017 – riktad aktieemission

Konecranes Abp:s styrelse har beslutat om en riktad aktieemission för att betala ersättningen enligt Konecranes Restricted Share Unit - programmet 2017. Beslutet fattades den 23 juli 2020.

Emissionen innebär att totalt 1 000 aktier som innehas av Konecranes Abp överlåts vederlagsfritt till en nyckelanställd som deltar i programmet, detta enligt programvillkoren. Mer detaljerad information om aktiesparprogrammet finns att tillgå i börsmeddelandet från den 16 juni 2017.

Beslutet om en riktad aktieemission baseras på det bemyndigande som gavs av ordinarie bolagsstämman den 11 juni 2020 och som innebär att maximalt 1 350 000 aktier kan överlåtas inom ramen för bolagets aktiesparprogram för personalen.

Aktierna överlåts till den person som deltar i programmet den 1 september 2020. Efter aktieöverlåtelsen innehar bolaget 87 447 egna aktier.

 

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, investerarrelationer  

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg, investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder.  Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com
 

Prenumerera