Ports America Chesapeake beställer 15 ekoeffektiva, hybrida gummihjulsportalkranar från Konecranes

Report this content

I januari 2022 kommer Ports America Chesapeake (PAC) att ha 15 nya Konecranes hybriddrivna gummihjulsportalkranar (RTG) för att utöka verksamheten och minska dieselutsläppen vid Seagirt Marine Terminal i Port of Baltimore. Den nya utrustningen kommer inte bara att minska terminalens miljöpåverkan, utan även öka effektiviteten. Framför allt kommer den avsevärt att öka den nuvarande containerhanteringskapaciteten med RTG-kranar.

Ports America är den största terminaloperatören och stuvaren i USA med verksamhet i över 33 hamnar och på 70 platser i Nordamerika. Ports America Chesapeakes Seagirt Marine Terminal hanterar för närvarande en årlig volym på precis över en miljon tjugofotsekvivalenter och fortsätter tack vare uppsvinget inom e-handeln att slå nya månatliga containerhanteringsrekord. Avtalet med Konecranes tecknades i januari 2021. Avtalet utgör ett led i terminalens expansionsinvesteringar som ska säkerställa att terminalen är utrustad med senaste teknik och utrustning som stöder en framtida tillväxt.

”Vi förväntar oss en ytterligare tillväxt inom e-handeln och att siffrorna fortsätter att växa i Port of Baltimore i och med utbyggnaden av Howard Street Tunnel. Därför har vi åtagit oss att hitta hållbara expansionsalternativ, såsom vårt partnerskap med Konecranes”, säger Bayard Hogans, Vice President på PAC. ”Vi ser Konecranes som en pålitlig leverantör och vi valde bolaget för att det levererar utrustning och tjänster som ger en minskad klimatpåverkan. Detta partnerskap återspeglar Ports America Chesapeakes åtagande för miljön, säkerhet och hållbar tillväxt.”

De nya RTG-kranarna är ett viktigt steg i terminalens långsiktiga plan om en helelektrisk verksamhet och avslutad användning av fossila bränslen, samtidigt som hamnen upprätthåller en industriledande hanteringstid för långtradare. Kranarna blir ett tillägg till Seagirts nuvarande RTG-maskinpark och de kommer att ersätta äldre utrustning. Konecranes kommer att leverera de nya RTG-kranarna i tre partier börjandes från första kvartalet 2022. Kranarna kommer att vara fjärrstyrda och utrustade med en mängd smarta funktioner som gynnar operatörerna och säkerheten.

”Ports America Chesapeake har ställt som mål att minska sina dieselutsläpp under de kommande åren och jag är glad över att vi kunde svara mot deras krav på flexibel drift och ekoeffektiv verksamhet. Avtalet speglar den ökande populariteten av Konecranes hybrid-RTG-kranar i USA och runtom i världen.  Det påvisar vårt engagemang för att minska koldioxidavtrycket i vår egen och kundernas verksamhet ”, säger Mario van den Heuvel, direktör för RTG-kranar på Konecranes Hamnkranar.


Kontraktet är en del av ”Ecolifting”, Konecranes vision för att öka sitt handavtryck. Handavtryck innebär den positiva miljöpåverkan som kan uppnås genom vårt utbud av produkter och service, samtidigt som kundernas koldioxidavtryck minskas.  Vi kommer att fortsätta göra mera med mindre, genom bland annat eko-optimerad dieseldrift, hybridvarianter och fullt eldrivna modeller.

Konecranes starka fokus på kunder och åtagande för affärstillväxt samt kontinuerlig förbättring gör bolaget till en ledare inom lyftindustrin. Detta understöds av investeringar i digitalisering och teknik samt av vårt arbete för effektivare materialflöden genom lösningar som stöder en koldioxidsnål ekonomi och främjar cirkularitet och säkerhet.


Mer information 
Jussi Suhonen, Försäljningsdirektör, Amerika, Konecranes Hamnlösningar
E-post: jussi.suhonen@konecranes.com or eller telefon: +12816102576


Mer information för investerare och analytiker
Kiira Fröberg, direktör för investerarrelationer, Konecranes
E-post: kiira.froberg@konecranes.com eller telefon: +358 20 427 2050


Pressmeddelandet är tillgängligt på vår webbplats konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 900 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

Prenumerera