TECKNING AV AKTIER MED KONECRANES OPTIONSRÄTTER OCH ALLOKERING AV 2007 B OPTIONER

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  12.6.2008 KL. 18.15             

TECKNING AV AKTIER MED KONECRANES OPTIONSRÄTTER OCH ALLOKERING AV 2007 B    
OPTIONER                                    

Sammanlagt 154 600 nya aktier i Konecranes har tecknats med stöd av       
optionsrätter från Konecranes optionsprogram enligt följande:          

--------------------------------------------------------------------------------
| Optionsrätt        |       Aktier | Teckningspris (euro/aktie) |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1997            |       18 400 |           6,5175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2001B-serie        |       35 200 |            8,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2003C-serie        |      101 000 |            6,25 |
--------------------------------------------------------------------------------

Som en följd av aktieteckningarna stiger antalet aktier i Konecranes Abp till  
61 371 420 aktier. Teckningspriset tas upp i sin helhet i fonden för inbetalt  
fritt eget kapital.                               

Avsikten är att de nytecknade aktierna skall införas i handelsregistret     
19.6.2008. De nya aktierna ger sina ägare fullständiga rättigheter som     
aktieägare i bolaget från registreringsdagen och aktierna upptas till fri handel
på Helsingfors Börsens huvudlista parallellt med de äldre aktierna. Avsikten är 
att handeln med de nya aktierna skall inledas 23.6.2008.            

Konecranes styrelse beslutade 12.6.2008 om allokeringen och utdelningen av 993 
000 stycken 2007 B optionsrätter till nyckelpersoner inom bolaget i enlighet med
beslutet av bolagsstämman år 2007.                       

Antalet aktier i Konecranes Abp kan ytterligare öka med sammanlagt 1 643 800  
aktier på basen av teckningar med utestående optionsrätter samt med ytterligare 
högst 993 000 aktier på basen av 2007 B optioner efter att optionsmottagarna  
bekräftat att de mottagit optionerna. Villkoren för samtliga av koncernens   
optionsprogram finns tillgängliga på Konecranes webbplats för investerare    
www.konecranes.com/investor.                          

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett    
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar
och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service
för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2007 omsatte   
koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 8 800 anställda på över 470 orter i
43 länder. Konecranes är noterat på OMX Nordiska Börs Helsingfors (symbol:   
KCR1V).                                     

KONECRANES ABP                                 Paul Lönnfors                                  
Chef för placerarrelationer                           


VIDARE INFORMATION                               
Konecranes Abp                                 
Teo Ottola, finansdirektör, tel. +358 20 427 2050                


DISTRIBUTION                                  
OMX Nordiska Börs Helsingfors                          
Allmänna medier

Prenumerera