Reorganisation av bolagen i Konica Minolta-koncernen

Reorganisation av bolagen i Konica Minolta-koncernen 2003-10-01 TOKYO (30 september 2003) (Fumio Iwai, president och CEO) och dess koncernbolag bildar per den 1:a oktober 2003 en ny koncern med sex affärsbolag och två bolag för gemensamma funktioner, genom omorganisation av affärssegment inom Konica Minolta för att maximera synergier och integrationseffekter. Konica Minolta Holdings kommer att övervaka koncernen som ett holdingbolag, stödja affärsutvecklingen och öka ledningstransparensen för att maximera företagets värde. Efter annonseringen av en ledningsintegration i januari 2003, har Konica Corporation och Minolta Co., Ltd. tecknat avtal om aktieutbyte i maj, och efter bolagsstämmans godkännande av detta aktieutbyte integrerades företagsledningarna den 5 augusti 2003. Det faktum att integrationen genomförts på extremt kort tid, endast nio månader från annonseringen i januari till omorganisationen den 1 oktober 2003 är ett exempel på "Speed Management", vilket är en företagspolicy. Dessutom har den grundläggande integrationsplanen slutförts enligt plan genom omorganisationen per den 1:a oktober, och en ny Konica Minolta-koncern etableras som ett helt nytt företag. Konica Minolta-koncernen antar "skapandet av nytt värde" som sin ledningsfilosofi med visionen att bli ett innovativt företag som fortsättar att skapa inspirerande produkter och tjänster inom det fototekniska området" och "ett globalt företag som leder marknaden genom avancerad teknik och tillförlitlighet" och dess företagsbudskap, "The essentials of imaging" representerar en önskan att erkännas som ett viktigt företag genom att erbjuda viktiga produkter, tjänster och lösnin gar till kunder inom området bildframställning. Vidare har Konica Minolta fastställt följande fyra punkter som sina grundläggande principer för att uppnå dessa mål: a) Uppnå en dominerande position inom de områden där företaget kan påvisa sina styrkor. b) Uppnå en varaktig utveckling liksom att etablera en solid finansiell position. c) Skapa en öppen och rättvis miljö med en global vision. d) Utveckla världens mest avancerade tekniska lösningar och ha förmågan att komma med revolutionerande idéer. På basis av de nya affärsstrategierna kommer varje affärsföretag att sträva efter att bli ett globalt företag genom att maximera omorganisationens effekter och synergier, genom att stärka konkurrenskraften och uppnå en dominant ställning inom de ledande segmenten. Översikt av den nya Konica Minolta-koncernen efter omorganisationen (efter 1:a oktober 2003) [Konica Minolta Holdings, Inc.] (HD) 1) Verksamhetsbeskrivning: Holdingbolag (planerar och understöder koncernens ledningsstrategi, revision av koncernens ledning, annan koncernledning och administration) 2) Huvudkontor: Chiyoda-ku, Tokyo 3) Företrädare: Fumio Iwai, President & CEO, Representative Executive Officer Yoshikatsu Ota, Vice President, Representative Executive Officer 4) Kapital: 37 519 miljoner yen 5) Antal utfärdade aktier: 531 664 337 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 140 8) Huvudbanker: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., UFJ Bank Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation 9) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 1 142 miljarder yen [Konica Minolta Business Technologies, Inc.] (BT) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning, försäljning och relaterad service av kopiatorer, skrivare, mikrosystem, telefax och relaterade tillbehör. 2) Huvudkontor: Chiyoda-ku, Tokyo 3) Företrädare: Yoshikatsu Ota, President och CEO 4) Kapital: 500 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 22 000 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 617 miljarder yen 9) Mission: Som en kärnverksamhet i Konica Minolta-koncernen, kommer detta företag att utöka sin affärsverksamhet och generera vinst såväl som positivt kassaflöde. [Konica Minolta Opto, Inc.] (OT) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning och försäljning av optik och relaterade produkter och elektroniskt material. 2) Huvudkontor: Hachioji, Tokyo 3) Företrädare: Takashi Matsumaru, President och CEO 4) Kapital: 500 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 1 900 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 108 miljarder yen 9) Mission: Som en strategisk affärsverksamhet av Konica Minolta- koncernen väntas detta företag bli världens starkaste tillverkare av optisk utrustning. [Konica Minolta Photo Imaging, Inc.] (PI) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning, försäljning och relaterad service av konsument- och kommersiellt fotografiskt material, ID-foton, media för bläckstråleskrivare och relaterad utrustning 2) Huvudkontor: Shinjuku-ku, Tokyo 3) Företrädare: Hideaki Iwama, President och CEO 4) Kapital: 500 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 3 900 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 166 miljarder yen 9) Mission: Omstrukturering av en silverhalid verksamhet och omvandling till en ny affärsstruktur som ska säkerställa vinst [Konica Minolta Camera , Inc.] (CA) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning, försäljning och relaterad service av fotografisk utrustning som digitalkameror, filmkameror och objektiv 2) Huvudkontor: Sakai, Osaka 3) Företrädare: Hiroshi Fujii, President och CEO 4) Kapital: 500 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 4 100 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 161 miljarder yen 9) Mission: Tillväxt genom fokusering på kameror för digitala stillbilder. [Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.] (MG) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning, försäljning och relaterad service av film och framkallningsutrustning för medicinsk och grafisk fototeknik 2) Huvudkontor: Shinjuku-ku, Tokyo 3) Företrädare: Teruo Kawaura, President och CEO 4) Kapital: 500 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 2 900 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 153 miljarder yen 9) Mission: Som en stabil verksamhet är företaget inriktat på att säkra vinst genom aggressiv tillväxt inom torra och digitala produkter, samtidigt som det omvandlas till en lönsam och tjänsteorienterad affärsverksamhet. [Konica Minolta Sensing, Inc.] (SE) 1) Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning och försäljning av mätinstrument för fotografiskt, industriellt och medicinskt bruk 2) Huvudkontor: Sakai, Osaka 3) Företrädare: Hiroshi Furukawa, President och CEO 4) Kapital: 495 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: Ca 400 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: 10,5 miljarder yen 9) Mission: Koncentrera sina resurser på icke-kontakt tredimensionella mätinstrument för att säkerställa en stabil vinst. [Konica Minolta Technologies, Inc.] (TC) 1) Verksamhetsbeskrivning: Forskning och utveckling samt ruvning av ny teknik och affärsverksamheter, och administration av intellektuella tillgångar. 2) Huvudkontor: Hino, Tokyo 3) Företrädare: Kaoru Onodera, President och CEO 4) Kapital: Yen 50 miljoner 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 800 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: Endast koncernintern försäljning, belopp anges ej. [Konica Minolta Business Expert, Inc.] (BE) 1) Verksamhetsbeskrivning: Diverse ledningsstöd och indirekta funktioner och tjänster 2) Huvudkontor: Hachioji, Tokyo 3) Företrädare: Toshiaki Ishihara, President och CEO 4) Kapital: 495 miljoner yen 5) Aktieägare: 100% ägt av Konica Minolta Holdings, Inc. 6) Bokslutsdatum: 31 mars 7) Antal anställda: ca 1 400 8) Uppskattad konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2003: Endast koncernintern försäljning, belopp anges ej. Anmärkningar: (1) Den uppskattade konsoliderade nettoförsäljningen för räkenskapsåret 2003 för respektive post är ett enkelt totalbelopp av nettoförsäljningen som resultat av Konicas och Minoltas affärsplaner för räkenskapsåret 2003, vilka annonserades i maj 2003. (2) Konica Minolta Holdings nettoförsäljning uppgående till 1 142 miljarder yen, är justerad genom avdrag av annan extern försäljning och koncernintern försäljning från affärsföretagens ackumulerade försäljning, vilken uppgår till 1 215,5 miljarder yen. Affärsbolagens budgeterade siffror [miljarder yen] FY2002 FY2003 FY2005 Utfall Budget Budget BT Nettoförsäljning 594,7 617,0 700,0 Rörelseresultat 52,6 45,5 90,0 OT Nettoförsäljning 54,1 108,0 120,0 Rörelseresultat 12,4 12,0 20,0 PI Nettoförsäljning 163,1 166,0 150,0 Rörelseresultat 8,3 4,0 9,0 CA Nettoförsäljning 117,6 161,0 200,0 Rörelseresultat 2,1 5,8 12,0 MG Nettoförsäljning 117,4 153,0 140,0 Rörelseresultat 9,3 9,0 13,0 SE Nettoförsäljning 9,7 10,5 13,0 Rörelseresultat 2,0 2,0 3,0 HD Nettoförsäljning 306 -73,5 -23,0 Rörelseresultat -9,5 -9,3 3,0 Total Nettoförsäljning 1 087,2 1 142,0 1 300,0 Rörelseresultat 77,2 69,0 150,0 Växelkurser: US$ = Yen 115, EUR= Yen120 HD: Holding och andra företag är justerad för företagsinterna transaktioner. FY2003 Affärsbolagens budgeterade nettoförsäljning inkluderar försäljning mellan bolagen. Siffrorna exkluderar goodwill enligt tillgångsmetoden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00980/wkr0002.pdf

Om oss

Minolta grundades 1928 och är en av världens ledande tillverkare av analoga- och digitala kameror, kopiatorer och industriell mätutrustning för färg och ljus. Minoltas årsomsättning motsvarar ca 48 miljarder SEK och har över 25 000 anställda.

Dokument & länkar