Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5. Nivån pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger.

Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta. Konfidensindikatorn för industrin steg istället ytterligare i augusti. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon).

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Uppgången förklaras av rejält uppjusterade anställningsplaner bland företagen inom anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en rejäl nedgång förra månaden. Konfidensindikatorn steg 5,2 enheter och pekar åter på ett starkare läge än normalt. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt understiger det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorn är i augusti den enda sektor som redovisar något svagare signaler än föregående månad. Konfidensindikatorn backade 1,6 enheter men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet.

Hushållens tillförsikt ökade för tredje månaden i rad. Det är särskilt synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året som har förbättrats från förra mätningen.

Avser augusti. Föregående period, juli, inom parentes.

Barometerindikatorn 111,5 (109,7)
Totala näringslivet 107,1 (106,3)
Tillverkningsindustri 121,8 (118,5)
Bygg- och anläggning 108,5 (105,5)
Detaljhandel 102,1 (96,9)
Tjänstesektorn 101,5 (103,1)
Hushåll 102,6 (100,7)
Makroindex 99,9 (100,3)
Mikroindex 102,1 (97,0)
Förväntad inflation om 12 månader (medelvärde ex. extremvärden (procent) 3,4 (3,5)

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11

Taggar:

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera