Pressträff om Lönebildningsrapporten 2017

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten för 2017 Fredagen den 13 oktober.

Presentationen hålls av Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef. På presskonferensen medverkar även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Rapporten publiceras på www.konj.se klockan 09.15.

Presskonferens är klockan 09.30

Konjunkturinstitutets lokaler, Kungsgatan 12-14, Stockholm.

Välkommen!

Sarah Hegardt Grant

Informationschef

070-267 8041

Om oss

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar