Höga flyttavgifter låser in försäkringskunder

Avgifter för att flytta en pensionsförsäkring från ett företag till ett annat utgör en inlåsningseffekt för kunderna. De påverkar också konkurrensen mellan livförsäkringsföretagen. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Konkurrensverket har granskat flyttavgifternas effekter och föreslår ett antal åtgärder som både kan gynna kundernas möjlighet att flytta sina försäkringar och samtidigt stärka konkurrensen på marknaden.

– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Flera livförsäkringsföretag har de senaste åren höjt avgiften för att flytta en pensionsförsäkring till ett konkurrerande företag. De inlåsningseffekter som detta kan leda till gjorde att Konkurrensverket valde att studera marknaden närmare.

I rapporten ”Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar” görs en översikt av marknaden. Identifierade problem redovisas och ett antal förslag till åtgärder presenteras. Bland annat föreslår Konkurrensverket följande:

  • Möjligheten att ta ut höga flyttavgifter lång tid efter nyteckning av pensionsförsäkring bör begränsas.

  • Krav på tydligare information till kunderna innan viktiga försäkringsvillkor ändras. Information på företagets webbsida är inte tillräckligt.

  • Laglig rätt att flytta samtliga individuella och privata pensionsförsäkringar – oavsett när i tiden de är tecknade.

– Pensionsförsäkringar av olika typer är av stor betydelse för försörjningen efter pensioneringen. Det är mycket viktigt att försäkringstagarna har inflytande över hur de sparade pengarna ska förvaltas, och av vilken aktör. Att öka möjligheten att flytta försäkringar är därför angeläget, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80,  jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Åkerblom projektledare, tfn 08-700 16 14

Läs hela rapporten på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Dokument & länkar