Klart med köpare av Grådö-mejeriet

Arla Foods mejeri i Grådö, Hedemora, tas över av Kooperativa Förbundet, KF. Därmed säkras att det tidigare Milko-mejeriet kan fortsätta bidra till ökad konkurrens.

Konkurrensverket har gett sitt godkännande av Kooperativa Förbundet (KF) som köpare av Grådö mejeri. KF tar över anläggningen den 1 oktober 2012.

Det tidigare Milko-ägda mejeriet har drivits av Arla Foods sedan de två mejeriföreningarna fusionerade i november 2011. För att Konkurrensverket skulle tillåta fusionen åtog sig Arla Foods att sälja Grådö.

Då Arla Foods inte hittat en köpare efter fyra månader övergick ansvaret för försäljningen till en oberoende förvaltare. Efter budgivning mellan intresserade aktörer föreslog förvaltaren KF som köpare av anläggningen.

Konkurrensverket anser att KF är väl lämpat att ta över Grådö och att driva konkurrenskraftig mejeriverksamhet där, på både kort och lång sikt. Genom sitt ägarskap av ett landsomfattande nät av Coop-butiker kan KF också säkerställa avyttring för sina produkter.

– Vi har hela tiden trott att Grådö kunde säljas till en oberoende aktör för att upprätthålla konkurrensen på mejerimarknaden. Det är också glädjande att personalen på Grådö nu får ett besked om mejeriets framtid, säger Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

För ytterligare information, kontakta:
Johan Sahl, processråd, tfn 08-700 16 22 eller 076-542 16 22
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58 eller 076-542 16 58

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på våra nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera