Konkurrensverket vill förbjuda rör-affär

Konkurrensverket går till domstol för att stoppa en företagskoncentration på marknaden för fjärrvärmerör. Om de två största av fyra företag i branschen tillåts gå samman skulle konkurrensen försämras påtagligt, menar Konkurrensverket.

Det är företaget Logstor som vill köpa konkurrenten Powerpipe. Båda företagen säljer rör för fjärrvärme. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Omkring 90 procent av alla flerfamiljshus, och mer än hälften av alla bostäder och lokaler, värms med fjärrvärme. Vid utbyggnad av näten, och när de ska förnyas, används särskilda isolerade rör.

– Logstor och Powerpipe är varandras viktigaste konkurrenter. Sammanslagningen skulle påtagligt minska konkurrensen på marknaden. Alla Sveriges fjärrvärmekunder riskerar då att bli förlorare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Det finns idag fyra fullsortimentsleverantörer av fjärrvärmerör till svenska kunder. Om de två största skulle tillåtas gå samman blir resultatet att vi får en mycket stor och dominerande aktör med 70-80 procent marknadsandel.

– När de två största aktörerna på en marknad med få aktörer går samman är risken stor att konkurrensen försämras påtagligt, säger Dan Sjöblom.

Därför vänder sig Konkurrensverket till Stockholms tingsrätt med kravet att företagsaffären ska förbjudas. Domstolen har sex månader på sig att fatta beslut.

Kravet på förbud mot affären är förenat med ett vite på 250 miljoner kronor som kan krävas ut om företagen skulle genomföra affären trots förbud.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius pressekreterare, tfn 076-542 15 80, Jimmy.Dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Läs stämningsansökan på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Dokument & länkar