Örebro universitet krävs på upphandlingsböter

Örebro universitet har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av konsulttjänster. Därför går nu Konkurrensverket till domstol med kravet att universitetet ska betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Det var i april 2017 som Örebro universitet köpte konsulttjänster avseende utvecklings- och ledningsarbete utan att ha följt upphandlingsreglerna. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, skulle upphandlingen ha annonserats så att fler möjliga leverantörer skulle fått chansen att lämna anbud. Så skedde inte, och därmed gjorde universitetet en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

Innan beslutet togs om avtalet hade universitetets upphandlingssamordnare informerat om att det troligen inte var undantaget från annonseringskravet. Att universitetet inte tog hänsyn till detta vid beslutet är, enligt Konkurrensverket, en försvårande omständighet.

– Att inte lyssna på den egna upphandlingskompetensen är allvarligt och öppnar för överträdelser av upphandlingsreglerna. När kontrakt dessutom tilldelas utan annonsering och konkurrensutsättning vet vi inte om det är det bästa avtalet, och det med det mest fördelaktiga priset, som vinner, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrensverket tar nu ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad och ansöker om att Örebro universitet ska betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Det är viktigt att alla offentligt kontrollerade organ följer upphandlingsreglerna. Det gäller såväl statliga som kommunala myndigheter. Då ökar möjligheterna för bra offentliga inköp, samtidigt som risken för korruption minskar, säger Rikard Jermsten.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

 

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se

Prenumerera