Telia och Gothnet döms för anbudssamordning

Kommunalägda Gothnet och Telia samordnade sig i strid med konkurrenslagen inför och under en upphandling till Göteborgs kommun. Det slår nu Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom och går därmed på Konkurrensverkets linje. Företagen döms att betala sammanlagt 16 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

– Att samordna sig inför och under en offentlig upphandling är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som sätter konkurrensen om den aktuella upphandlingen ur spel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

När Göteborgs Stad 2009 upphandlade datakommunikationstjänster samordnade sig Gothnet och Telia om att Telia inte skulle lämna anbud i upphandlingen. Detta trots att Gothnet och Telia är viktiga konkurrenter på samma marknad. Däremot lämnade Gothnet in anbud, och vann upphandlingen. Som ett led i samordningen blev Telia exklusiv underleverantör till Gothnet.

Konkurrensverket lämnade in stämningsansökan i december 2014 och krävde att företagen skulle betala böter/konkurrensskadeavgift.

Gothnet och Telia döms nu av Patent- och marknadsdomstolen att betala åtta miljoner kronor vardera i böter/konkurrensskadeavgift.

– Det är bra att domstolen slår fast att Gothnet och Telia överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Det är också bra att domstolen slagit fast att bötesbeloppet ska beräknas med utgångspunkt i det optimala totala kontraktsvärdet, det vill säga den aktuella upphandlingens totala värde, säger Dan Sjöblom.

Gothnet är ett kommunalt bolag ägt av Göteborgs stad, och Telia är börsnoterat.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Tove Kockum, processråd, tfn 08-700 16 77
Per Karlsson, chefsjurist, 076-542 15 56
Läs mer om konkurrens och offentlig upphandling på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar: