Uppdaterade miljökrav för upphandling av däck

Fordonsdäck påverkar miljön på flera sätt, bland annat så kan däck innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen och det finns stora möjligheter till energieffektivisering genom val av däck vilket begränsar utsläpp av växthusgaser. För att hjälpa upphandlande myndigheter att ställa relevanta miljökrav i upphandlingarna har Konkurrensverket uppdaterat kraven för fordonsdäck.

– I de uppdaterade kriterierna har Konkurrensverket även lagt till krav för väggrepp vid vått underlag samt ett krav för buller, berättar Annie Stålberg enhetschef på Konkurrensverket.

Konkurrensverkets krav på fordonsdäck uppdaterades senast 2012 och det fanns ett behov av att se över dem. Kraven, som består av färdiga upphandlingskriterier i olika nivåer, omfattar krav på rullmotstånd, producentansvar, vinterdäck samt kemikalier som polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Alla dessa faktorer har ingått i översynen. Kravens förklarande texter har även förtydligats för att underlätta användningen. Kraven är frivilliga att använda och kan användas vid köp av däck samt vid köp av tjänster såsom gods- och persontransporter samt vid entreprenader.

– Uppdatering av Konkurrensverkets hållbarhetskrav sker löpande. Våra kriterier ger bra vägledning för de upphandlande myndigheter som vill satsa på mer miljövänliga och hållbara lösningar. Jag ser gärna att fler använder sig av våra kriterier när de gör upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets hållbarhetskriterier ger stöd till de upphandlande myndigheter som vill bidra till att driva marknaden längre i hållbarhetshänseende än vad gällande lagstiftning gör. Arbetet med uppdateringen har gjorts enligt Konkurrensverkets kriterieprocess där en expertgrupp har varit med att ta fram kriterierna. Expertgruppen innehåller medlemmar från bl.a. branschorganisationer, upphandlande myndigheter och leverantörer.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 51 eller 076-542 15 51

Annie Stålberg, enhetschef, tfn 08-586 217 08
Sanna Efraimsson, handläggare, tfn 08-586 217 03

Kriterierna finns i kriteriedatabasen på www.konkurrensverket.se

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Taggar:

Om oss

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På vår webbplats www.konkurrensverket.se finns information om konkurrens- och upphandlingsreglerna och vad Konkurrensverket arbetar med. Där kan man anmäla sig för att prenumerera på Konkurrensverkets nyhetsbrev och pressmeddelanden. www.kkv.se